INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

UZTEL are un sistem integrat de management al calitatii, mediu si loc de munca si siguranta, documentat urmând o abordare logică şi sistematică a cerinţelor standardului ISO 9001, Directiva Europeana PED 2014/68EU ceea ce permite cea mai bună strategie şi decizii operaţionale care sa conduca la creşterea eficienţei organizaţiei cu privire la calitate, mediu sănătate profesionala şi siguranţă.

thumb api6a

Principalele avantaje ale sistemului HSEQ, minuţios identificate şi analizate de către top management UZTEL ca având efecte benefice pentru o eficienţă sporită a activităţilor de baza, vor fi preluate în cadrul:
optimizarii proceselor de organizare şi activităţi;

Prognoza consolidata privind evoluţiile ulterioare;

reducerea impactului negativ al activităţilor organizaţiei la mediu şi de a minimiza riscurile lor, fără a afecta calitatea produselor livrate şi a serviciilor.

Clientul nu cumparara doar produse de la UZTEL, primeste si soluţii la problemele sale!

UZTEL este permanent preocupat de îmbunătăţirea a produselor si serviciilor furnizate ca raspuns la aşteptările tuturor părţilor interesate (clienţi, furnizori, angajati, etc), precum şi de completarea imaginii organizaţiei cu performanţele realizate în ceea ce priveşte mediul sanatatea si securitatea ocupationala.


  SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Prin intermediul sectiilor de producţia , dotarile tehnice existente, personal de specialitate, al sectorului său de proiectare, şi în urmand  sistemul de management al calităţii, UZTEL produce si livreaza produse fiabile în conformitate cu standardele naţionale şi normele internaţionale, respectand cu stricteţe toate cerintele şi termenii asumati prin contracte economice.

 

PROTECTIA MEDIULUI

Informatii Protectia Mediului

 

| + -