Calendar financiar 2022 pdf
   
Rezultate financiare anuale preliminare 2021  28.02.2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea 
rezultatelor financiare anuale 2021
 28/29.04.2022
Raport anual - rezultate financiare anuale 2021  29.04.2022
Raport trimestrial - Trimestrul I 2022  13.05.2022
Raport semestrial - Semestrul I 2022  18.08.2022
Raport trimestrial - Trimestrul III 2022  14.11.2022

       

| + -