Calendar financiar 2020 pdf
   
Rezultate financiare anuale preliminare 2019 27.02.2020
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea 
rezultatelor financiare anuale 2019
27/28.04.2020
Raport anual - rezultate financiare anuale 2019 28.04.2020
Raport trimestrial - Trimestrul I 2020 14.05.2020
Raport semestrial - Semestrul I 2020 27.08.2020
Raport trimestrial - Trimestrul III 2020 13.11.2020

 

| + -