Calendar financiar 2024 pdf
   
Rezultate financiare anuale preliminare 2023  28.02.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea 
rezultatelor financiare anuale 2023
 25/26.04.2024
Raport anual - rezultate financiare anuale 2023  26.04.2024
Raport trimestrial - Trimestrul I 2024 (ianuarie - martie)  14.05.2024
Raport semestrial - Semestrul I 2024 (ianuarie - iunie)  29.08.2024
Raport trimestrial - Trimestrul III 2024  (ianuarie - septembrie)  14.11.2024

 

| + -