Calendar financiar 2023 pdf
   
Rezultate financiare anuale preliminare 2022  28.02.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea 
rezultatelor financiare anuale 2022
 27/28.04.2023
Raport anual - rezultate financiare anuale 2022  28.04.2023
Raport trimestrial - Trimestrul I 2023  12.05.2023
Raport semestrial - Semestrul I 2023 30.08.2023
Raport trimestrial - Trimestrul III 2023  14.11.2023

 

| + -