Calendar financiar 2021 pdf
   
Rezultate financiare anuale preliminare 2020 25.02.2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea 
rezultatelor financiare anuale 2020
27/28.04.2021
Raport anual - rezultate financiare anuale 2020 28.04.2021
Raport trimestrial - Trimestrul I 2021 14.05.2021
Raport semestrial - Semestrul I 2021 30.08.2021
Raport trimestrial - Trimestrul III 2021 12.11.2021

 

| + -