Comunicate  -  2014
13.11.2014 Comunicat privind disponibilitate Raport trim. la 30.09.2014 pdf
14.08.2014 Comunicat privind disponibilitate Raport semestrial la 30.06.2014 pdf
14.03.2014 Comunicat privind disponibilitate Raport trim. la 31.03.2014 pdf
28.04.2014 Comunicat privind disponibilitate Raport Anual  2013 pdf
17.02.2013  Comunicat disponibilitate raport privind datele financiare preliminare pentru anul 2013 pdf

 

 

| + -