2016

 

 

RAPORT ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2015
 
Situatii financiare individuale la 31.12.2015 pdf 
Raportul anual al Administratorului judiciar pentru anul 2015 pdf 
Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului pdf 
Raportul auditorului financiar pdf
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 pdf
Bilant incheiat la 31.12.2015 pdf
   

 

 

Raport rezultate financiare preliminare pentru anul 2015 pdf 
Situatia pozitiei financiare -  Anexa 1 pdf 
Situatia rezultatului global - Anexa 2 pdf 

 

 

| + -