2015

 

RAPORT ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2014
 
Situatii financiare individuale la 31.12.2014  pdf 
Raportul anual al Administratorului judiciar pentru anul 2014 pdf 
Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului pdf 
Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporatista al BVB pdf 
Raportul auditorului financiar pdf 
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 pdf 
Bilant incheiat la 31.12.2015 pdf 

 

 

Raport rezultate financiare preliminare pentru anul 2014 pdf 
Situatia pozitiei financiare -  Anexa 1 pdf 
Situatia rezultatului global - Anexa 2 pdf 

 

| + -