2013

 

RAPORT ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2012
 
Situatii financiare individuale la 31.12.2012 pdf 
Formularele de raportare contabila la 31.12.2012 pdf 
Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2012 pdf 
Declaratia persoanelor responsabile pdf 
Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporatista al BVB pdf 
Raportul auditorului financiar extern pdf 

 

Raport situatii financiare anuale preliminare la 31.12.2012 pdf 
Anexa 1 pdf 
Anexa 2 pdf 

 

| + -