2012

Raport situatii financiare anuale preliminare la 31.12.2011 pdf
Bilant contabil la 31.12.2011 pdf
Contul de profit si pierdere la 31.12.2011 pdf
Date informative la 31.12.2011 pdf


Raport anual 2011 pdf
Situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pdf
Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2011 pdf
Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2011 pdf
Note explicative pdf
Declaratia persoanelor responsabile pdf
Raportul Auditorului Financiar pdf
   

 

 

| + -