2012

 

Raportul  semetrial - semestrul I - 2012 pdf
Bilant contabil la 30.06.2012 pdf
Contul de profit si pierdere la 30.06.2012 pdf
Date informative la 30.06.2012 pdf
Situatia modificarilor capitalului propriu la 30.06.2012 pdf
Situatia fluxurilor de trezorerie       la 30.06.2012 pdf
Notele explicative la 30.06.2012 pdf
Declaratia persoanelor responsabile pdf

 

| + -