2013

 

Raportul  Administratorului Judiciar la data de 30.06.2013, cf. Regulament C.N.V.M. nr 1/2006 pdf
Situatia pozitiei financiare individuale pdf
Situatia individuala a rezultatului global pdf
Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie pdf
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii pdf
Note la situatiile financiare individuale pdf
Declaratia Administratorului Judiciar pdf
   

 

| + -