2016

Raportul trimestrial la 31.03.2016
Situatia pozitiei financiare individuale pdf
Situatia individuala a rezultatului global pdf
Note la situatiile financiare individuale pdf
Indicatorii economico-financiari mentionati in Anexa 30B/Reg. CNVM nr. 1/2006 pdf

 

| + -