2014

Raportul anual al Administratorului judiciar pentru anul 2013- completat conf. adresa ASF nr DST/10843/22.05.2014 pdf 

 

RAPORT ANUAL AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2013
 
Situatii financiare individuale la 31.12.2013 auditate, aprobate de A.G.O.A. UZTEL in datat de 28.04.2014 pdf 
Raportul anual al Administratorului judiciar pentru anul 2013 pdf 
Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului pdf 
Declaratia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporatista al BVB pdf 
Raportul auditorului financiar pdf 
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 pdf 

 

 

Raport rezultate financiare preliminare pentru anul 2013 pdf 
Anexa 1 pdf 
Anexa 2 pdf 

 

 

| + -