2015

Raportul  Administratorului Judiciar la data de 30.06.2015, cf. Regulament C.N.V.M. nr 1/2006 pdf
Situatia pozitiei financiare individuale la data de 30.06.2015 pdf
Situatia individuala a rezultatului global la data de 30.06.2015 pdf
Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2015 pdf
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii la data de 30.06.2015 pdf
Note la situatiile financiare individuale la data de 30.06.2015 pdf
Declaratia Administratorului Judiciar pdf
Raport de audit financiar asupra situatiilor financiare la data de 30.06.2015 pdf

 

| + -